Joshua 19:41

BKR(i) 41 A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes;