Joshua 19:17

BKR(i) 17 Izacharovi také padl los čtvrtý, totiž synům Izacharovým po čeledech jejich.