Joshua 10:7

BKR(i) 7 I táhl Jozue z Galgala, on i všecken lid bojovný s ním, všickni muži udatní.