John 9:33

BKR(i) 33 Byť tento nebyl od Boha, nemohlť by nic učiniti.