John 9:26

BKR(i) 26 I řekli jemu opět: Coť učinil? Kterak otevřel oči tvé?