John 8:57

BKR(i) 57 Tedy řekli jemu Židé: Padesáti let ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?