John 7:40

BKR(i) 40 Tedy mnozí z zástupu uslyševše tu řeč, pravili: Tentoť jest právě prorok.