John 21:1

BKR(i) 1 Potom opět zjevil se Ježíš učedlníkům u moře Tiberiadského. A zjevil se takto: