John 15:9

BKR(i) 9 Jakož miloval mne Otec, tak i já miloval jsem vás. Zůstaňtež v milování mém.