John 15:12

BKR(i) 12 Totoť jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás.