John 13:25

BKR(i) 25 A on odpočívaje na prsech Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo jest?