John 11:18

BKR(i) 18 Byla pak Betany blízko od Jeruzaléma, okolo honů patnácte.