Job 9:23

BKR(i) 23 Jestliže bičem náhle usmrcuje, zkušování nevinných se posmívá;