Job 9:10

BKR(i) 10 On činí věci veliké, a to nevystižitelné a divné, jimž není počtu.