Job 34:5

BKR(i) 5 Nebo řekl Job: Spravedliv jsem, a Bůh silný zavrhl při mou.