Job 25:3

BKR(i) 3 Zdaliž jest počet vojskům jeho? A nad kým nevzchází světlo jeho?