Job 1:9

BKR(i) 9 A odpovídaje Satan Hospodinu, řekl: Zdaliž se Job darmo bojí Boha?