Jeremiah 7:8

BKR(i) 8 Aj, vy skládáte naději svou v slovích lživých, kteráž neprospívají.