Jeremiah 6:18

BKR(i) 18 Protož slyšte, ó národové, a poznej, ó shromáždění, co se děje mezi nimi.