Jeremiah 39:15

BKR(i) 15 Stalo se pak k Jeremiášovi slovo Hospodinovo, když ještě byl zavřín v síni stráže, řkoucí:
Reformed Dating