Jeremiah 29:15

BKR(i) 15 Když řeknete: Vzbuzovalť nám Hospodin proroky v Babyloně.