Jeremiah 25:24

BKR(i) 24 I všecky krále Arabské, i všecky krále té směsice, kteříž bydlí na poušti,