Jeremiah 22:29

BKR(i) 29 Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo.