Jeremiah 13:8

BKR(i) 8 Tehdy stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: