Jeremiah 10:24

BKR(i) 24 Kárej mne, Hospodine, však milostivě, ne v hněvě svém, abys nesetřel mne.