Isaiah 57:3

BKR(i) 3 Ale vy přistupte sem, synové kouzedlnice, símě cizoložníka a smilnice.