Isaiah 57:21

BKR(i) 21 Nemajíť žádného pokoje, praví Bůh můj, bezbožní.