Isaiah 48:22

BKR(i) 22 Nemajíť žádného pokoje, praví Hospodin, bezbožní.