Isaiah 38:2

BKR(i) 2 I obrátil Ezechiáš tvář svou k stěně, a modlil se Hospodinu.