Isaiah 32:1

BKR(i) 1 Aj, v spravedlnosti kralovati bude král, a knížata v soudu panovati budou.