Isaiah 21:13

BKR(i) 13 Břímě na Arabii. Po lesích v Arabii nocleh mívati budete, ó pocestní Dedanských.