Isaiah 21:1

BKR(i) 1 Břímě pustého moře. Jako vichřice na poledne se žene, tak přijde z pouště, z země hrozné.