Isaiah 10:8

BKR(i) 8 Nebo řekne: Zdaliž knížata má nejsou také i králové?