Hosea 5:12

BKR(i) 12 Protož i já byl jsem jako mol Efraimovi, a jako hnis domu Judovu.