Hosea 13:11

BKR(i) 11 Dal jsem tobě krále v hněvě svém, a odjal jsem v prchlivosti své.