Hebrews 11:30

BKR(i) 30 Věrou zdi Jericha padly, když je obcházeli za sedm dní.