Genesis 8:18

BKR(i) 18 I vyšel Noé a synové jeho, i žena jeho a ženy synů jeho s ním;