Genesis 6:6

BKR(i) 6 Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém.