Genesis 5:7

BKR(i) 7 A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery.