Genesis 5:28

BKR(i) 28 Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna,