Genesis 50:12

BKR(i) 12 Učinili tedy s ním synové jeho tak, jakž jim byl poručil.