Genesis 45:25

BKR(i) 25 Tedy brali se z Egypta, a přišli do země Kananejské k Jákobovi otci svému.