Genesis 40:6

BKR(i) 6 Tedy přišel k nim Jozef ráno, a hleděl na ně; a aj, byli smutní.