Genesis 38:7

BKR(i) 7 A byl Her, prvorozený Judův, zlý před očima Hospodina; i zabil jej Hospodin.