Genesis 35:28

BKR(i) 28 A bylo dnů Izákových sto osmdesáte let.