Genesis 33:9

BKR(i) 9 Tedy řekl Ezau: Mám hojně, bratře můj; nech sobě, což tvého jest.