Genesis 13:15

BKR(i) 15 Nebo všecku zemi, kterouž vidíš, tobě dám a semeni tvému až na věky.