Genesis 11:25

BKR(i) 25 A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery.