Genesis 11:19

BKR(i) 19 A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery.