Ezekiel 7:5

BKR(i) 5 Takto praví Panovník Hospodin: Bída jedna, aj hle, přichází bída.